Datum objave: 19.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo
Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: D010001
Naziv DM: asistent
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: D1
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.6.2020 dalje

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja metalurgije ali s področja materialov
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja metalurgije ali s področja materialov
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja metalurgije ali s področja materialov

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Procesna tehnika materialov
ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje Procesna tehnika materialov. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, pedagoške sposobnosti.
Poleg tega so za zasedbo delovnega mesta potrebna tudi naslednja specifična znanja:
znanje na področju specifičnih računalniških programov (ThermoCalc) in uporabe metod termičnih analiz (DSC, TG, ETA,...).

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 22.5.2020

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, e-pošta: