Datum objave: 21.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Topniška ulica 31, Ljubljana

Razpisano delovno mesto ASISTENT/KA v nazivu: ASISTENT/KA  /  ASISTENT/KA Z MAGISTERIJEM  / ASISTENT/KA Z DOKTORATOM za področje socialno delo na Katedri za duševno zdravje v skupnosti - m/ž) (do vključno 29.5.2020)

 • Šifra DM: D010001
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Naziv: asistent/ka  / asistent/ka z magisterijem  /  asistent/ka z doktoratom
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.07.2020 do 30.9.2023
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve:  01.07.2020

Pogoji za opravljanje dela:

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri
 • Magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri
 • Magisterij znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent/ka  / asistent/ka z magisterijem / asistent/ka z doktoratom za področje socialno delo

Če kandidat/ka še nima ustreznega habilitacijskega naziva, mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal/a vlogo za izvolitev v  ustrezen naziv ali za priznanje naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.


Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • poznavanje področja duševno zdravje v skupnosti in dezinstitucionalizacije
 • izkušnje s projektnim delom
 • znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo  računalniških orodij
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov )

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


Rok za prijavo: Datum objave: 21.5.2020, rok za prijavo 8 dni, od 21.5.2020 do 29.5.2020.

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo, dokazili o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: Alenka Majer
Telefonska številka :  01/3006236
E mail: