Datum objave: 26.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2- III - šifra DM: J017104 v Izpitnem centru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas 2 leti, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri;
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;
- znanje enega tujega jezika;
- poznavanje predpisov področja;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

2. Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela
- informacijsko-svetovalno delo
- priprava in zbiranje podatkov
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
-   samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
- organizira redne, izredne in individualne izpitne roke za program Izpitni center (IC)
- samostojno opravlja organizacijska dela, kot so naročanje, izdaja računov in potrdil za udeležence izpitov na IC
- opravlja informacijsko-svetovalno delo za program IC (delo z ranljivimi skupinami)
- organizacijsko sodeluje na izpitih in soorganizira seminarje za izvajalce izpitov
- pripravlja in zbira podatke, arhivira in vodi bazo podatkov IC
- sodeluje z zunanjimi izvajalci izpitov (pripravlja letne pogodbe in gradivo za njihove izpitne roke)
- za udeležence izpitov pripravlja potrdila o uspehu
- pripravlja postopke v zvezi s pritožbami
- sodeluje z upravnimi enotami in drugimi organi
- piše zapisnike sej programa IC, ureja prejeto in oddano pošto IC, vodi arhiv IC ter nabavlja pisarniški material za potrebe IC
- nadzoruje stroške in porabo sredstev na svojem delovnem področju
- sodeluje pri organizacijskih delih posameznih projektov, ki se izvajajo v IC
- uvaja nove strokovne delavce IC in študente za administrativno-organizacijsko delo
- koordinira in organizira povezave med skupnimi službami fakultete in IC ter sodeluje v fakultetnih delovnih skupinah
- uresničuje sklepe in navodila, izdana na IC, Centru in fakulteti
- spremlja zakonodajo v zvezi z jezikovnimi zahtevami za tuje državljane
- spremlja univerzitetne in fakultetne akte
- opozarja na morebitne postopke in odločitve, ki bi bile v neskladju z zakonodajo, univerzitetnimi in fakultetnimi akti ter internimi navodili
- ureja spletno stran IC
- skupaj z vodjo programa pripravlja LDN in LFN za področje programa IC in izvaja naloge v skladu z obema, skrbi za racionalno porabo finančnih sredstev
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
- sodeluje s predstojnikom in vodjo Centra pri razvoju Centra

4. Nastop dela: 10. 6. 2020

5. Rok za prijavo: 5 dni, do vključno 31. 05. 2020

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 031 489 549
E-mail: