Datum objave: 27.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, šifra DM: H019001 (m/ž),

za določen čas do 30. 6. 2022 s krajšim (15 %) delovnim časom (6 ur na teden). Predviden datum zaposlitve 1. 7. 2020.

Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu J5-1782: »Vpogled v temne plati tristranskega razmerja v delitveni ekonomiji«.

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
•    doktorat znanosti (prejšnji) s področja trženja
•    doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja trženja

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
•    ASISTENT RAZISKOVALEC ali ASISTENT
•    kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent raziskovalec ali asistent na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedena naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta dva pa lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
•    doktorat znanosti prejšnji ali sedanji.

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

•    za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
•    za opremo oziroma delovna sredstva.

Delovne izkušnje:
•    1. leto ustreznih delovnih izkušenj.

Poskusno delo:
•    3 mesece.

3.    Kratek opis dela in nalog:
•    znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
•    strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
•    pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
•    sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
•    pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
•    izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s:
•    imajo izkušnje s spletnimi kvalitativnimi raziskavami, predvsem s področja netnografije.

4.    Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

•    Življenjepis
•    Bibliografijo
•    Dokazila o izobrazbi
•    Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5.    Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 28. 6. 2020;

prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si,
v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC2020-2«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si