Datum objave: 01.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom IX-0 (m/ž)


(Registrska številka objave na ZRSZ: NV00121)

•    Število razpisanih delovnih mest: 1,
•    Šifra delovnega mesta: H019001,
•    Tarifni razred: IX,
•    Plačna podskupina: H1,
•    Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 14 ur/teden (35%)
•    Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.08.2020  do 30.06.2021,
•    Delovne izkušnje: 1 leto.
•    Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
•    doktorat s področja matematike,
•    habilitacijski naziv asistent-raziskovalec za področje matematika, sprejet na UL,
•    inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
•    znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,

Opis dela in nalog:
-    znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-1691 Weissova domneva in posplošitve),
-    strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
-    pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
-    sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
-    pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
-    izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 01.06.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 04.06.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: kadrovska@fmf.uni-lj.si