Datum objave: 01.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) v dekanatu, šifra DM: J017932.

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, spolnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. 

Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja)  družboslovne ali tehnične smeri.

Delovne izkušnje: 3 leta

Druge zahteve:

 • aktivno znanje dveh tujih jezikov,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • po potrebi strokovni/pravosodni izpit, poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • pripravlja dokumente delovnega področja  ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
 • nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
 • skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
 • skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
 • izvršuje sklepe organov univerze
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • organiziranje in vodenje dela v tajništvu vodstva fakultete
 • priprava gradiv za seje organov fakultete, pisanje zapisnikov in realizacija sprejetih sklepov iz zapisnikov
 • koordinacija in priprava poročil
 • opravljanje zahtevnejših del in nalog po navodilu vodstva fakultete
 • opravljanje temeljnih nalog upravljanja dokumentarnega gradiva
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 4. 6. 2020

Prijave z življenjepisom pošljite na e pošto do vključno 4. 6. 2020 na , v zadevo obvezno vpišite »Razpis-dekanat«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

Kontaktna oseba na članici: Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
E-pošta: