Datum objave: 02.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (J017101) 
v referatu za študijske zadeve (1 prosto mesto)
- za določen čas, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu,
- s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri
• aktivno znanje angleškega jezika
• znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
• znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
• 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
• poskusno delo 3 mesece

3. Opis dela in nalog:
- administrativno delo povezano z organiziranjem in izvajanjem študija na III. stopnji,
- administrativna pomoč  skrbnikom študijskih  programov,
- izvedba vpisa študentov,
- informacijsko svetovalno delo s študenti, obveščanje študentov,
- vodenje evidence o študentih, vodenje evidence o izpitnih prijavah in opravljenih izpitih,
- izdajanje dokumentov in potrdil,  
- izvajanje administrativnih postopkov v zvezi z zagovorom doktorskih nalog,
- organizacija ekskurzij – obveščanje učiteljev in študentov,
- izdajanje računov za podiplomski študij, 
- pomoč pri pripravi gradiva za študijski odbor in senat,
- posredovanje podatkov in vodenje statistik za potrebe fakultete, UL in zunanjih institucij,
- pomoč pri urejanju spletnih strani referata za študijske zadeve,
- vodenje pisarne na Oddelku za okoljsko gradbeništvo,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo: do 17. 6. 2020
Datum objave: 2. 6. 2020,

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail: