Datum objave: 08.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) v OE Knjižnica, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017103
• Plačna podskupina: J1
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
• Poskusno delo: 3 mesece
• Predviden nastop dela: 01. 07. 2020

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer bibliotekarstvo ali družboslovne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer bibliotekarstvo ali družboslovne smeri
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer bibliotekarstvo ali družboslovne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost
• 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

Zaželena znanja: opravljen bibliotekarski izpit; dovoljenje A, B za vzajemno katalogizacijo; izkušnje pri delu v knjižnici; aktivna licenca za delo v sistemu Cobiss3; poznavanje programa Cobiss3/ izposoja; medknjižnična izposoja; komunikativnost pri delu z uporabniki; sposobnost timskega dela; visoka raven informacijske pismenosti

Opis delovnega mesta:

Splošni opis:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- izposoja knjižničnega gradiva,
- nadzor nad čitalnico,
- posredovanje informacij in svetovanje uporabnikom knjižnice,
- strokovna obdelava knjižničnega gradiva,
- izdelava opominov,
- pomoč pri medknjižnični izposoji,
- skrb za vezavo in odpis knjižničnega gradiva,
- urejanje knjižničnega gradiva,
- spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike,
- stalno strokovno izpopolnjevanje,
- druga dela po nalogu predpostavljenega delavca.

Datum objave: 08. 06. 2020

Rok za prijavo: do vključno 16. 06. 2020

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana


Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA