Datum objave: 08.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM,
šifra DM: H018003 (m/ž), 
za določen čas do 31. 12. 2021 s krajšim (20 %) delovnim časom (8 ur na teden).
Predviden datum zaposlitve je 1. 8. 2020.
Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu:: »GROWINPRO – Growth Welfare Innovation Productivity«, ki je financiran s sredstvi EU.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja ekonomije
• magisterij znanosti (prejšnji) s področja ekonomije

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:
• za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
• za opremo oziroma delovna sredstva

Delovne izkušnje:
• eno leto (ustreznih delovnih izkušenj) aktivnega raziskovanja in dela s podatki

Poskusno delo:
• 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
• izkazano raziskovalno delo z ustreznimi objavami v mednarodnih akademskih revijah

4. Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Dokazila o izobrazbi
• Bibliografija

5. Rok za prijavo: do vključno 10. 7. 2020;

Prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC2020-4«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: