Datum objave: 09.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0 (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: NV18209

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: H017004,
• Tarifni razred: VII/2,
• Plačna podskupina: H1,
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 4 ur/tedensko (10 %) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo).
• Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.07.2020 do 31.12.2020,
• Poskusno delo: /,
• Delovne izkušnje: 1 leto.

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) iz fizike / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) iz fizike / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) iz fizike,
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (P1-0060, Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov, Sch),
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 09.06.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 12.06.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: