Datum objave: 10.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC  -  m/ž
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
šifra del. mesta: H019007,
za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom v obsegu 100% (40 ur tedensko)
predvidena zaposlitev od 1.7.2020 do 31.12.2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja tekstilstva

2. Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje tekstilstvo

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, retorične sposobnosti,

3. Kratek opis dela in nalog:  
- znanstvenoraziskovalno delo na programu P2-0213 in inštitutu
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 15.6.2020.

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39, 
e-pošta: