Datum objave: 11.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI/A  UČITELJ/ICA
• Šifra delovnega mesta: D019001
• Tarifni razred: IX

2.    Trajanje in začetek zaposlitve:
Nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 10. 2020 dalje.

3.     Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri ali priznana pomembna umetniška dela na področju filmska in televizijska umetnost.
• veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent/izredni profesor/redni profesor) za področje filmska in TV slika.
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
• retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

4.      Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
- znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5.   Datum objave: 11. 6. 2020

6.   Rok za prijavo: 60 dni od objave, do 10. 8. 2020

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana
(lahko tudi preko elektronske pošte, email: .).

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: