Datum objave: 10.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Skrbnik podpore uporabnikom VI

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J016071
• Tarifni razred: VI
• Raven izobrazbe: 6 (6/1)
• Šifra naziva: 0
• Plačni razred DM: /28-38/
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas oziroma 40 ur na teden
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje dve leti od 1. 7. 2020

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:
• višja strokovna izobrazba, računalniške ali informacijske smeri ali
• višješolska izobrazba (prejšnja), računalniške ali informacijske smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• znanje operacijskih sistemov
• poznavanje omrežnih protokolov in storitev
• organizacijske sposobnosti
• komunikativnost
• znanja za uporabo računalniških programov in delovanje informacijsko-komunikacijskih sistemov
• znanje tujega jezika

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj           

Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog
- zagotavlja storitve podpore uporabnikom
- vodi ustrezne evidence zahtevkov uporabnikov
- koordinira odzivne aktivnosti podpore uporabnikom
- zagotavlja preventivne ukrepe za zmanjševanje potreb neposrednih pomoči
- informira uporabnike
- skrbi za delovanje in prilagajanje informacijske podpore za vodenje zahtevkov uporabnikov ter pripravlja poročila in analize
- spremlja nadzorni sistem za pregled delovanja IKT-opreme in aplikacij in se odziva na sprožene dogodke
- sodelavcem posreduje podatke za podrobnejšo analizo, če ti obstajajo in so na voljo
- upravlja predloge za novo računalniško opremo in pripravlja podatke za naročilo ter odpis, skrbi za evidence računalniške opreme, ki je v uporabi na delovnih mestih
- sodeluje pri zagotavljanju nemotenega in varnega delovanja informacijsko-komunikacijske opreme
- izvaja naloge upravljanja pravic dostopov do prostorov in sistemov ter nadzora teh dostopov
- sodeluje pri načrtovanju, izdelavi specifikacij ter pri uvajanju novih informacijskih aplikacij in storitev s področja sistemske varnostne infrastrukture
- skrbi za razvoj in posodabljanje sistemske varnostne infrastrukture
- usklajuje izmenjavo podatkov sistemske varnostne infrastrukture na UL
- sodeluje s pooblaščencem za varstvo podatkov in izvaja ustrezne ukrepe glede na priporočila pooblaščenca
- administracija sistema Moodle (linux) in pomoč uporabnikom
- administracija sistema Typo3 CMS

4. Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 1. 7. 2020 za določen čas dve leti s polnim delovnim časom v Službi za informatiko UL PEF.

5. Datum objave: 10. 6. 2020

6. Rok za prijavo: 3 dni

7. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. E-vlog ne bomo obravnavali.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NV20493.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: