Datum objave: 11.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 8 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - REFERAT

 • Šifra DM: J017104 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 0
 • Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2 (III)
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, organizacijske ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, organizacijske ali druge ustrezne smeri
 • aktivno znanje enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov s področja visokega šolstva 
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • sodeluje pri načrtovanju ter usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot službe za študijske zadeve in mednarodno sodelovanje
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

 Podrobnejši opis:

 • informacijsko in svetovalno delo s študenti, profesorji in kandidati za študij
 • pripravlja gradiva, informacije in navodila v zvezi s študijem 1. in 2. stopnje ter oblikuje druga  informativna gradiva za študente
 • vodi postopke za vpis študentov 1. in 2. stopnje v sodelovanju z vodjo referata ter vodjo službe za študijske zadeve in mednarodno sodelovanje
 • sodeluje v postopkih sprememb in akreditacije študijskih programov 1. in 2. stopnje, skupaj z  vnosom v Evidenco študijskih programov (EŠP)
 • sodeluje pri pripravi letnih poročil, programa dela in analiz s področja dela
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu  nadrejenega in sodeluje z drugimi službami na BF UL

Rok za prijavo: 8 dni od objave, do vključno 18. 6. 2020

Pričetek dela : po prejetju sklepa o sistemizaciji delovnega mesta, skladno s KN2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici: dr. Karla Šturm, telefonska številka: 01 / 320 3021