Datum objave: 12.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/I  na Katedri za poklicno, procesno in požarno varnost za nedoločen čas in s polnim delovnim časom (J017100).

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri,
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri,
- znanje enega svetovnega  tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
- Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:
- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
- skrb za brezhibno delovanje opreme, aparatur, drugih osnovnih sredstev in inventarja,
- organiziranje popravil in vzdrževanje delovnih priprav,
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
- vodenje evidenc in druga administrativna opravila za organizacijsko enoto,
- izvedba del po nalogu predpostavljenega delavca,
- skrb da delavci in študenti izvajajo varstvene ukrepe ter normative varnosti in zdravja pri delu.

3. Rok za prijavo:
Od  12. 6. 2020 do 26. 6. 2020

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov: Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:Primož Pečnik
Telefonska številka: +386 1 479 8418
E-mail: