Datum objave: 15.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  ASISTENT v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (D010001) za področje genetika/biotehnologija

 • Šifra DM: D010001 – v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: po prejetju sklepa o sistemizaciji delovnega mesta, skladno s KN2020

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat, magisterij ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja)  naravoslovnih znanosti
 • znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 
 • izvolitev v habilitacijski naziv asistent za področje genetika/biotehnologija

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 dni od objave, do vključno 18. 6. 2020

Pričetek dela: po prejetju sklepa o sistemizaciji delovnega mesta, skladno s KN2020.

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici: Tea Kuzman,