Datum objave: 16.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC v Katedri za zgodovino, teorijo in prenovo,
za določen čas, s polnim delovnim časom

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: H017004,
• Plačna podskupina: H1,
• Tarifni razred: VII/2,
• Šifra naziva: 0,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
• Trajanje zaposlitve: določen čas, za čas trajanja projekta Horizon 2020; Citizens Observing UrbaN Transport (WeCount), od predvidoma 01. 07. 2020 do 30. 11. 2021
• Poskusno delo: 3 mesece
• Predviden nastop dela: 01. 07. 2020

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
• 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Opis delovnega mesta:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Delavec bo opravljal naloge na naslednji sklopih in podsklopih projekta:
WP1 upravljanje: T1.1 administracija; WP2 WeCount ekosistem: T2.2 podporno omrežje, T2.3. lokalni vodje, T2.4 večje skupnosti; WP3 WeCount platforma in senzorji: T3.3 so-oblikovanje;
WP4 primeri uporabe: Leuven, Madrid, Ljubljana, Cardiff, Dublin: T4.1 določitev obsega primerov uporabe, T4.2 sooblikovanje primerov uporabe, T4.3 zbiranje podatkov, T4.4 analiza, T4.5 določitev politik; WP5 ovrednotenje in monitoring: T5.2 aplikacija, T5.3 implementacija etičnega upravljanja, T5.4 kakovost podatkov, T5.5 dograjevanje; WP6 diseminacija rezultatov: T 6.2 komunikacija in objave, T 6.3 dogovori z deležniki, T6.4 povezovanje z drugimi projekti, T6.5 uporaba rezultatov; WP7 Etika.

Datum objave: 16. 06. 2020

Rok za prijavo: do vključno 19. 06. 2020

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Vodja projekta:
izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski

Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA