Datum objave: 17.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017104 – Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - 0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NV37359

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017104,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Začetek dela: 01.08.2020
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: določen čas, 1 leto, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
Delovne izkušnje: 2 leti delovnih izkušenj,
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske, upravne, družboslovne ali druge ustrezne smeri; visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske, upravne, družboslovne ali druge ustrezne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske, upravne, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
 • aktivno znanje enega tujega jezika (angleščina),
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov iz predmetnega področja,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP) – v kolikor izbrani kandidat izpita nima opravljenega ga je dolžan opraviti v 6 mesecih od začetka zaposlitve.

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • evidentiranje podatkov o študentih v informacijskem sistemu, izvedba vpisa in uradnih ur, priprava dokumentacije študenta ob diplomiranju ter kontrola pravilnosti podatkov itd.),
 • komunikacija s študenti v zvezi s študijskimi zadevami,
 • izdaja potrdil, odločb, sklepov, pogodb, računov in drugih dokumentov študentom v povezavi s študijskimi zadevami,
 • spremljanje in obravnava postopkov s področja študijskih zadev in pisanje zapisnikov;
 • obveščanje študentov/učiteljev o tekočih študijskih zadevah, objavljanje gradiva na spletnih straneh fakultete ter urejanje spletnih strani fakultete,
 • skrb za mednarodno izmenjavo študentov in urejanje študijske problematike tujih študentov,
 • vodenje arhiva s podatki o študiju, evidence diplomantov ter njihove poklicne kariere (alumni),
 • sodelovanje s strokovnimi službami na UL na področju študijskih zadev,
 • priprava in sodelovanje pri izdelavi statistik, evidenc in poročil s področja študijskih zadev, pedagoških obremenitev in študentskih anket,
 • sodelovanje pri promociji študija in izvedbi informativnih dni,
 • podpora pedagoškemu osebju.

Datum objave: 17.06.2020

Rok za prijavo: 24.06.2020

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov:

K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 01 4766-563
E-mail: