Datum objave: 22.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM,
šifra DM: H019001 (m/ž),
za določen čas do 31. 12. 2021 s polnim delovnim časom (40 ur na teden).
Predviden datum zaposlitve je 1. 8. 2020.

Raziskovalno delo se bo opravljalo na programski skupini: »Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije«.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• doktorat znanosti (prejšnji) s področja poslovnih in upravnih ved
• doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja poslovnih in upravnih ved

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
• ASISTENT RAZISKOVALEC ali ASISTENT
• kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent raziskovalec ali asistent na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedena naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta dva pa lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• doktorat znanosti prejšnji ali sedanji.

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:
• za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
• za opremo oziroma delovna sredstva.

Delovne izkušnje:
• 1. leto ustreznih delovnih izkušenj.

Poskusno delo:
• 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s:

 • ki imajo doseženo izobrazbo iz smeri managementa in organizacije

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografijo
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: do vključno 23. 7. 2020;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC2020-6«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: