Datum objave: 24.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1.  Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za pravno zgodovino,
ASISTENT v treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001),
1 prosto delovno mesto
- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela do 30. 9. 2021;
- čas nastopa dela: 1. 10. 2020 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje pravna zgodovina in rimsko pravo, če kandidat naziva še nima;
- poskusno delo: 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  

  • zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne smeri ali doktorat znanosti pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;
  • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje pravna zgodovina in rimsko pravo; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za področje pravna zgodovina in rimsko pravo v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena študija prava vsaj 8, ocena zaključnega dela na študiju prava vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil). V tem primeru mora skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
  • funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, osnovno pasivno znanje latinščine, retorične sposobnosti.

 
3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov na Katedri za pravno zgodovino,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • skrb za varno delo delavcev in študentov,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu s študenti in znanjem več tujih jezikov.

4. Rok za prijavo: 30.6.2020

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, življenjepis, in motivacijsko pismo na elektronski naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ljerka Golubić,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: