Datum objave: 29.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

PREKLICAN 29. 6. 2020

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NV58391

Razpisano delovno mesto: ASISTENT VII/2 / Asistent (m/ž).

Število razpisanih delovnih mest: 3
Šifra delovnega mesta: D010001
Šifra naziva: 3
Naziv: Asistent za področje fizike
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: D1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 20 ur/tedensko (50 %)
Poskusno delo: 3 mesece
Trajanje zaposlitve: za določen čas, od 01.10.2020  do 30.09.2021

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja fizike;
• veljavni habilitacijski naziv asistenta za področje fizike, sprejet na UL ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL s spremembami). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
• smisel za organizacijo lastnega dela in izkušnje pri delu s študenti;
• sposobnost uporabljanja računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- nadzorovanje dela z delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- skrb za ustrezno in predpisano skladiščenje nevarnih snovi,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi ter za uporabo osebne varovalne opreme in druge varnostne ukrepe,
- stalnen nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave:  29.06.2020

Rok za prijavo: 14 dni, do 13.07.2020      

Pisne vloge z življenjepisom, navedbo registrske številke prijave ZRSZ in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 4766-563
E-mail: