Datum objave: 29.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM,
šifra DM: H018003 (m/ž), 
za določen čas do 30. 6. 2021 s polnim delovnim časom (40 ur na teden).
Predviden datum zaposlitve je 1. 8. 2020.

Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu: »Poslovna analitika in poslovni modeli v oskrbovalnih verigah.«

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja informacijske in komunikacijske tehnologije
• magisterij znanosti (prejšnji) s področja informacijske in komunikacijske tehnologije

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:
• za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
• za opremo oziroma delovna sredstva

Delovne izkušnje:
• 1. leto ustreznih delovnih izkušenj (aktivnega raziskovanja in dela s podatki)

Poskusno delo:
• 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
• izkazujejo sposobnost za znanstveno raziskovalno delo
• izkazujejo sposobnost priprave, izvajanje raziskav in pripravljanje raziskovalnih člankov
• imajo znanstvene objave s področja raziskovalnega dela v mednarodnih indeksiranih revijah v prvi kategoriji

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Dokazila o izobrazbi
• Bibliografija

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 28. 7. 2020;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC2020-7«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: