Datum objave: 30.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III,  J017104

2. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja – družboslovne ali tehnične smeri
- aktivo znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobni opis:
-  informacijska in organizacijska podpora nad poteki dela v arhivu,
- spremljanje razvoja in priprava organizacijskih in tehničnih podlag za zagotovitev delovanja zaupanja vrednega digitalnega repozitorija,
-  uvajanje odprto kodnih programov in dodatkov in uporaba metapodatkovnih standardov za podporo trajni digitalni hrambi,
-  podpora varnemu fizičnemu shranjevanju in zagotavljanju dostopnosti digitalnih gradiv,
-  podpora pri uvedbi uporabe enotnega uporabniškega imena (AAI) v storitve organizacije,
-  koordinacija razvoja spletnega orodja za optimizacijo predaje, iskanja in dostopa do raziskovalnih podatkov,
-  uvajanje standardov za kakovostno in usklajeno izvajanje postopkov pri ravnanju z gradivi, ustvarjanju metapodatkov in dokumentiranju in vodenje postopkov nadzora,
-  skrb za komunikacijo s partnerji,
-  sodelovanje pri izobraževalnih in promocijskih aktivnostih centra,
-  aktivna vključenosti na nacionalnih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah, doma in v tujini, tako preko spleta kot fizično,
-  sodelovanje pri razvoju in izvajanju e-storitev za uporabnike,
- promocija ter širjenje rezultatov in učinkov dela, sodelovanje pri pripravah vsebin in nadgradenj na spletni strani centra;
-  sodelovanje s tehnično ekipo pri preizkušanju orodij in vzdrževanjem spletnih strani.


4. Rok za prijavo: 30. 6. 2020 do 3. 7. 2020 

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office, visoka informacijska pismenost in tehnična naravnanost, znanja za uporabo računalniških programov

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: komunikativnost, organizacijske sposobnosti, samostojnost pri delu, možnost  dela v skupini,

7. Delovno razmerje:
- določen čas, do 31. 12. 2020
- krajši delovni čas – 48 % oz. 19 ur/teden
- zaposlitev predvidoma v mesecu juliju 2020
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: