Datum objave: 01.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT (D010001) M/Ž, za področje organizacije javnega sektorja.


Delovno mesto razpisujemo za določen čas dve leti, za polni delovni čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Poskusno delo traja 3 mesece.

Čas nastopa dela: predvidoma 1. oktobra 2020, oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje organizacije javnega sektorja, če kandidat naziva še nima.

Pogoji za opravljanje dela:

  • zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat (tretja bolonjska stopnja), praviloma družboslovne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer asistent za področje »organizacija javnega sektorja« (ali drugo sorodno področje) oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) - v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.
  • funkcionalna znanja in veščine: veselje do znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela na področju organizacije, organiziranja upravnega dela in ravnanja z ljudmi, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanje uporabe računalniških orodij, aktivno znanje angleščine (B2), zmožnost animiranja v klasičnem in v e-okolju, retorične sposobnosti.


Kratek opis dela in nalog:

Asistent na fakulteti pripravlja in vodi teoretske, praktične in druge oblike vaj oz. usposabljanja študentov ter opravlja nadzor pri preverjanju znanja; opravlja znanstveno-raziskovalno delo in sodeluje pri ostalih dejavnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke. Asistent je odgovoren za nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodeluje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke, skrb za varno delo delavcev in študentov ter opravlja še druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Kandidati
naj posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, dokazila o povprečni oceni, morebitno odločbo o izvolitvi v naziv UL in potrdilo o znanju tujega jezika ter druga dokazila o izpolnjevanju pogojev na elektronski naslov: ks@fu.uni-lj.si, do vključno 23. 7. 2020.

Razgovori z izbranimi kandidati bodo potekali v drugi polovici meseca avgusta. O datumu razgovora vas bomo obvestili po elektronski pošti in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim razgovorom.


Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Tel.: 01 5805 560; el. naslov: ks@fu.uni-lj.si