Datum objave: 03.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  Asistent z doktoratom, H019001

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • doktorat znanosti družboslovne smeri
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent-raziskovalec, lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobni opis:

 • delo na področju načrtovanja, pridobivanja in prevzema podatkov raziskav (delo z raziskovalci),
 • delo na področju širitve zbirke (delo z vodji programov, inštitutov…),
 • delo na področju razvoja procesov, vezanih na kvalitativne podatke,
 • delo na področju razvoja politik in pravil načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki, (ADP, FDV, Univerza),
 • delo na področju etičnih in pravnih vidikov ravnanja s podatki,
 • delo na področju načrtovanja, priprave in izvajanja usposabljanj (za raziskovalce, študente, knjižničarje),
 • pomoč na področju komuniciranja z različnimi ciljnimi javnostmi za potrebe promocije storitev ADP,
 • delo na področju podatkovnih objav (citiranje podatkov, delo z znanstvenimi založbami) in
 • sodelovanje v mednarodnih projektih, zlasti na področju izobraževanja.

Rok za prijavo: 3. 7. 2020 do 9. 7. 2020
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office, informacijska pismenost in izkušnje pri pisanju tekstov

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost, samostojnost pri delu, možnost dela v skupini, poznavanje aktualnih vprašanj, povezanih z ravnanjem, deljenjem in ponovno uporabo podatkov,

Delovno razmerje:

 • nedoločen čas
 • polni delovni čas – 100 % oz. 40 ur/teden
 • poskusna doba: 3 meseci
 • zaposlitev predvidoma v mesecu avgustu 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: