Datum objave: 06.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisani 2 (dve) delovni mesti: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike

Zaposlitev za:
a) nedoločen čas od predvidoma 01. 10. 2020 dalje, s polnim delovnim časom, s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo 

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba:
- univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja) ali
- magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
- doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike
b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,
c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:
a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 20.8.2020

5. Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo:
a) življenjepis,
b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 21. 06. 2019 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).
d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
f) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami kandidati pošljejo v eni skupni pdf-datoteki na e naslov ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »Razpis_asistent_priimek ime« najkasneje do 20.8.2020. Možna je prijava za krajši delovni čas (50%).

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: