Datum objave: 17.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 5 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

razpisuje prosto delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) 

Šifra DM: J017935 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: vodja službe na Univerzi VII/2 (I)
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) pravne ali
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) pravne smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- štiri leta delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- Priprava splošnih aktov fakultete ter skrb za usklajenost z zakonodajo in akti UL
- Vodenje in zastopanje fakultete v pravnih postopkih
- Priprava strokovnih podlag za odločanje v pravnih, upravnih in drugih zadevah
- Skrb za zakonito delovanje fakultete
- Sodelovanje v organih fakultete, kjer je potrebno sodelovanje pravnika
- Sodelovanje s sindikatom
- Vodenje premoženjsko pravnih zadev
- Priprava in pregled pogodb vseh področij fakultete
- Vodenje   javnih naročilih večjih vrednosti
- Spremljanje zakonodaje
- Opravljanje drugih nalog iz pristojnosti fakultete s področja splošno pravnih zadev
- Sodeluje s pomočniki tajnika in vodij služb dekanata pri reševanju aktualnih vprašanj vodenja in tekočih nalog

Rok za prijavo: 5 dni od objave

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Darko Klobučar
Telefonska številka: 01/320 3011