Datum objave: 22.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NW12433

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje meteorologije (m/ž)

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001
Šifra naziva: 1, 2 ali 3
Naziv: Asistent  ali višji naziv za področje meteorologije
Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
Plačna podskupina: D1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: največ 4 mesece
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od 01.10.2020

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) / magisterij znanosti (prejšnji) / doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja fizike (meteorologija),
 • veljavni habilitacijski naziv asistent ali višji za področje meteorologije, sprejet na UL ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL s spremembami). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • sposobnost uporabljanja računalniških orodij.

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju numeričnega modeliranja in napovedovanja vremena,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • nadzorovanje dela z delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • skrb za ustrezno in predpisano skladiščenje nevarnih snovi,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi ter za uporabo osebne varovalne opreme in druge varnostne ukrepe,
 • stalen nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 22.07.2020

Rok za prijavo: do 21.08.2020

Pisne vloge z življenjepisom, navedbo registrske številke prijave ZRSZ in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 4766-563
E-mail: