Datum objave: 22.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje matematike, 2 delovni mesti:

 • a) 1 delovno mesto za določen čas od predvidoma 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 za polni delovni čas ter s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo,
 • b) 1 delovno mesto za določen čas od predvidoma 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 za polni delovni čas ter s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba matematike ali sorodne smeri:
- univerzitetna diploma (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ali
- magisterij znanosti (prejšnji) ali
- doktorat znanosti (prejšnji) ali
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje)
b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje matematike ali računalniške matematike,
c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 25. 8. 2020

5. Prijava:

Kandidati naj v prošnji priložijo:

 • a) življenjepis,
 • b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 • c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 21. 06. 2019 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).
 • d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • f) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami pošljite v eni skupni pdf-datoteki do vključno 25. 8. 2020 na e pošto ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »Razpis_asistent matematike_2021« oz. »Razpis_asistent matematike_2022«.

Možna je tudi zaposlitev za 50% delovni čas. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: