Datum objave: 24.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
UČITELJ VEŠČIN na Katedri za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (šifra DM: D017003, m/ž), za nedoločen čas s krajšim (50 %) delovnim časom (20 ur/teden).

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri: Družbene vede in vedenjske znanosti
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri: Družbene vede in vedenjske znanosti
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri: Družbene vede in vedenjske znanosti

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- UČITELJ VEŠČIN za habilitacijsko področje: STATISTIKA

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:
- za delo študentov,
- za sredstva in opremo za katera je zadolžen,
- odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta.

Delovne izkušnje:
 /
Poskusno delo:
 /
3. Kratek opis dela in nalog:
- priprava in izvedba vaj,
- konzultacije s študenti in mentorstvo pri seminarskih nalogah,
- mentorstvo pri izvedbi strokovnega praktikuma ali delovne prakse,
- druge naloge po navodilih dekana ali predstojnika,
- skrbi za varno in zdravo delo študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
- ki imajo izkušnje s pedagoškim delom na področju opisne, inferenčne in multivariatne statistične analize,
- ki imajo avtorstvo ali soavtorstvo pri učbenikih s področja statistike in/ali ekonometrije,
- ki imajo izobrazbo s področja ekonomije,
- ki so pri zaključni nalogi obravnavali statistično ali ekonometrično temo

4. Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu učitelj veščin za področje statistike ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Predviden datum zaposlitve je 1. 9. 2020.

5. Rok za prijavo:
do vključno 14. 8. 2020; prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RUVKMSOR2020-1«

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: