Datum objave: 24.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019001-0; ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž)

(Registrska številka objave na ZRSZ: NW17964)

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019001
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 4 ur/tedensko (10.00%) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo)
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od  1. 10. 2020  do 30. 9. 2021
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Poskusno delo: 3 meseci

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja matematike,
 • habilitacijski naziv asistent ali asistent - raziskovalec za področje matematika, sprejet na UL,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

Opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-1691 Weissova domneva in posplošitve),
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 24.07.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do vključno 29.07.2020.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .


Kontaktna oseba na članici: Velesa Mrak, telefonska številka: 4766-563, e-mail: