Datum objave: 28.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) J017104 V KADROVSKI SLUŽBI – M/Ž

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017104,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri
- aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:
Splošni opis:
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- izvedba postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev
- izvedba postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem tujih državljanov
- pripravljanje pogodb o zaposlitvi in vodenje postopkov sprememb v času delovnega razmerja zaposlenih (prenehanje pogodbe o zaposlitvi, spremembe)
- priprava druge dokumentacije v zvezi z urejanjem delovnega razmerja
- izvajanje postopkov, povezanih z ureditvijo statusa in zavarovanja delavcev
- priprava dokumentacije in izvedba postopkov v zvezi z zdravniškimi pregledi in varstvom pri delu zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo
- priprava obvestil o dopustih in vodenje evidenc o izrabi dopustov
- sodelovanje pri invalidskih postopkih za zaposlene,
- priprava podjemnih in avtorskih pogodb
- sodelovanje pri pripravi internih aktov področja
- priprava in urejanje podatkov za obračun plač in drugih dodatkov iz delovnega razmerja
- izdelava statistike in raznih poročil s kadrovskega področja, ter vodenje statistik, ki jih predpisuje država
- vzdrževanje kadrovske evidence in vodenje računalniško podprte evidence, ter skrb za ažurnost podatkov
- arhiviranje dokumentacije kadrovske službe
- pomoč pri vodenju habilitacijskih postopkov
- spremljanje zakonodaje na področju delovnopravne zakonodaje
- sprotni prenos informacij s področja svojega dela zaradi zagotavljanja nemotenega dela v času odsotnosti

Datum objave: 24. 07. 2020

Rok za prijavo: od 24. 07. 2020 do vključno 3. 08. 2020.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Anja Novak, telefonska številka: 01 477 1 140,
E-mail: