Datum objave: 29.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
              Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT - D010001 (v vseh treh nazivih) za področje matematike za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer matematika ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), smer matematika
- magisterij znanosti (prejšnji) s področja matematike
- doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja matematike ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje ) s področja matematike
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje matematike ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani;  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
- znanja za uporabo računalniških orodij
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
- smisel za raziskovalno delo na področju uporabne matematike
-poskusno delo 3 mesece
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkazano raziskovalno odličnost, pedagoške izkušnje in izkušnje s poučevanjem na daljavo

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
Datum objave:  29. 7. 2020, rok 30 dni;  do 28. 8. 2020


Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/ 47 68 506
E-mail: