Datum objave: 30.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

1. Razpisano delovno mesto:
Višji zdravnik specialist PPD1  na Inštitutu za sodno medicino,  s polnim delovnim časom za nedoločen čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba medicinske smeri;
- specializacija iz sodne medicine;
- veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- znanje za uporabo računalniških programov, znanje vsaj enega tujega jezika;
- najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu;
- doseganje standardov in normativov dela zdravnika;
- prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce;
- aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti;
- kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo;
- kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo;
- poskusno delo 4 mesece.

3. Kratek opis del in nalog:
Splošni opis:

- v skladu z zdravstveno in drugo zakonodajo samostojno opravlja dela na ožjem strokovnem področju za potrebe zdravstva;
- dodatno sodeluje pri opravilih povezanih z strokovnim, znanstveno raziskovalnim in pedagoškim delom;
- opravlja znanstveno-raziskovalno in izvedensko delo ter izvaja konzultacije;
- opravlja mentorstva pri strokovnih specializacijah;
- sodeluje pri specialističnih izpitih;
- skrbi za prenos znanja na sodelavce;
- sodeluje pri opravljanju dežurstev in stalne pripravljenosti;
- opravlja druga dela, ki ustrezajo izobrazbi in delovnim izkušnjam v skladu z navodili nadrejenega.

Podrobnejšji opis:
- v skladu z zdravstveno in drugo zakonodajo samostojno opravlja dela na ožjem strokovnem področju za potrebe zdravstva, pravosodja in policije ter za druge pravne in fizične osebe. Delo se izvaja na ISM (prosektura in drugi prostori) ter na terenu;
- kot vodja dežurne ekipe sodeluje v dežurni službi;
- sodeluje v Enoti za identifikacijo mrtvih.

4. Rok za prijavo: 3 dni, od 31.7.2020 do 5.8.2020.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali