Datum objave: 30.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NW26354

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: D010001, ASISTENT za področje matematike (m/ž)

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001
Šifra naziva: 1, 2 ali 3
Naziv: asistent ali višji naziv za področje matematike
Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
Plačna podskupina: D1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 28 ur/tedensko (70%)
Poskusno delo: največ 4 mesece
Trajanje zaposlitve: za določen čas, od 01.10.2020 do 30.09.2021

Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) / magisterij znanosti (prejšnji) / doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja matematike,
- veljavni habilitacijski naziv asistent ali višji naziv za področje matematike, sprejet na UL ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL s spremembami). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv,
- smisel za organizacijo lastnega dela in izkušnje pri delu s študenti,
- sposobnost uporabljanja računalniških orodij.

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- nadzorovanje dela z delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- skrb za ustrezno in predpisano skladiščenje nevarnih snovi,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi ter za uporabo osebne varovalne opreme in druge varnostne ukrepe,
- stalen nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 30.07.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 04.08.2020

Pisne vloge z življenjepisom, z navedbo registrske številke prijave ZRSZ in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: