Datum objave: 30.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj predavatelj za področje zdravstvene nege (šifra DM D017004)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- Zahtevana izobrazba:
 - specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 - visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 - magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- Veljavni habilitacijski naziv predavatelja ali višjega predavatelja za področje zdravstvene nege
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
- Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
- Zaželene izkušnje z delom na področju duševnega zdravja.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
-  skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.10.2020

5. Rok za prijavo: 30 dni (od 31.7.2020 do 30.8.2020)

6. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail: