Datum objave: 04.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 14 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 na Katedri za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko

Šifra DM: J017100 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/1
Tarifni razred: VII/1
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali elektro smeri
- visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) strojne ali elektro smeri
- visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) strojne ali elektro smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) strojne ali elektro smeri

Opis dela in nalog:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- priprava laboratorija za vaje, sodelovanje pri izvedbi laboratorijskih vaj na področju urejanja kmetijskega prostora,
- pospravljanje in skrb za urejenost in varno delo v laboratoriju za urejanje kmetijskega prostora,
- pospravljanje in skrb za urejenost in varno delo v zunanjih prostorih skupine za urejanje kmetijskega prostora (rastlinjak, lopa laboratorijsko polje),
- naročanje steklovine in ostalega drobnega materiala za laboratorij,
- podpora pri eksperimentalnem delu s študenti (zaključna dela),
- podpora pri opravljanju študentske prakse
- podpora  raziskovalcem pri strokovnemu in raziskovalnemu delu:
delo na terenu  (postavljanje in vzdrževanje poljskih poskusov z vgrajevanjem in vzdrževanjem elektronske merske opreme).
delo v laboratoriju (izvajanje analiz za fiziko in hidrologijo tal, tudi dela na zahtevnejši laboratorijski opremi (Hyprop system).
delo v kabinetu (spremljanje in analiza delovanja terenske opreme, osnovne analize pridobljenih podatkov).

Rok za prijavo: 14 dni od objave
Pričetek dela : predvidoma 1.9.2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tea Kuzman
Telefonska številka: 01/320 3101