Datum objave: 05.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NW40920
Razpisano delovno mesto OF17: Šifra DM: D010001 - ASISTENT za področje fizike (m/ž)

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001
Šifra naziva: 1, 2 ali 3
Naziv: asistent ali višji za področje fizike
Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
Plačna podskupina: D1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 20 ur/tedensko (50 %)
Poskusno delo: največ 4 mesece
Trajanje zaposlitve: za določen čas, predvidoma od 01.10.2020  do 30.09.2021

Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja fizike / specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) s področja fizike / doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje) s področja fizike;
- veljavni habilitacijski naziv asistent ali višji za področje fizike, sprejet na UL ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL s spremembami). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
- prednost bodo imeli kandidati z izkazanimi znanstveno-raziskovalnimi dosežki s področja statistične in matematične fizike;
- smisel za organizacijo lastnega dela in izkušnje pri delu s študenti;
- sposobnost uporabljanja računalniških orodij.

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 06.08.2020
Rok za prijavo: 3 dni, do 11.08.2020

Pisne vloge z življenjepisom, navedbo registrske številke prijave ZRSZ in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: