Datum objave: 06.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VODJA PODROČJA/ENOTE II – za računovodstvo (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017932
Tarifni razred: VII/2
Začetek dela: predvidoma 1. 10. 2020
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri,
- poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ, znanja za uporabo računalniških programov, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- delovne izkušnje: 4 leta ustreznih delovnih izkušenj.

3. Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
- organizira, razporeja in vodi delo na področju finančno računovodskega poslovanja,
- pripravlja dokumente delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, sodeluje pri izdelavi programa dela…),
- izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,
- vodi in organizira finančno poslovanje na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda,
- opravlja naloge po navodilih revizorske službe univerze,
- skrbi za razvoj delovnega področja in se permanentno izobražuje,
- opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
- izvršuje sklepe organov univerze oz. članice,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
Podrobnejši opis:
- sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju finančnih dejavnosti fakultete,
- samostojno vodi finančno računovodske zadeve (izdelava kontnega plana fakultete),
- izdelava finančnih planov fakultete, spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev, nadzor nad glavno knjigo, priprava, nadzor in izdelava letnega popisa opreme in sredstev, izdelava zaključnega računa in vseh potrebnih obdobnih in letnih poročil, ipd.),
- kontroliranje izdatkov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
- načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti v računovodsko-finančni službi,
- sodelovanje pri delu organov fakultete in univerze,
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu tajnika fakultete,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do 14.08.2020

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov:

5. Kontaktna oseba na članici
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39,  e-pošta: