Datum objave: 10.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 5 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
razpisuje prosto delovno mesto:
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 – REFERAT ŠTUDIJA MIKROBIOLOGIJA

Šifra DM: J017101 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, naravoslovne ali druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, naravoslovne ali druge ustrezne smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- poznavanje predpisov s področja visokega šolstva 
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
- zaželeno poznavanje dela v VIS sistemu

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- sodeluje pri načrtovanju ter usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot službe za študijske zadeve in mednarodno sodelovanje
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 
Podrobnejši opis:
- informacijsko in svetovalno delo s študenti, profesorji in kandidati za študij
- pripravlja gradiva, informacije in navodila v zvezi s študijem 1. in 2. stopnje ter oblikuje druga  informativna gradiva za študente
- vodi postopke za vpis študentov 1. in 2. stopnje v sodelovanju z vodjo referata ter vodjo službe za študijske zadeve in mednarodno sodelovanje
- sodeluje v postopkih sprememb in akreditacije študijskih programov 1. in 2. stopnje
- sodeluje pri pripravi letnih poročil, programa dela in analiz s področja dela
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu  nadrejenega in sodeluje z drugimi službami na BF UL

Rok za prijavo: 5 dni od objave
Pričetek dela : predvidoma 1.9.2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov ali , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Uršula Muhar
Elektronski naslov: