Datum objave: 11.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT (D010001) na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente

za določen čas enega leta in s krajšim delovnim časom 24 ur na teden

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo, arhitektura ali druga ustrezna tehnična smer
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, arhitektura ali druga ustrezna tehnična smer
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani;  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
o imajo pedagoške izkušnje pri izvajanju vaj na dodiplomskih študijskih programih s področja zasnove stavb in gradbeno fizikalne analize stavbnega ovoja
o imajo smisel in izkušnje z raziskovalnim delom na področju ocene trajnosti stavb in gradbene fizike

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
Datum objave: 11. 8. 2020, rok 8 dni; do 19. 8. 2020.

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: