Datum objave: 12.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Vodja finančno-računovodske službe (šifra DM J017916).
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom, nastop dela 1. 10. 2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
Delovne izkušnje: 5 let
Druge zahteve: poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ, znanja za uporabo računalniških programov, vodstvene in organizacijske sposobnosti

3. Opis dela in nalog:
Splošni opis:
- organizira, razporeja in vodi delo na področju finančno računovodskega poslovanja
- pripravlja dokumente delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje inančnega načrta, sodeluje pri izdelavi programa dela…)
- izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil
- vodi in organizira finančno poslovanje na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda
- opravlja naloge po navodilih revizorske službe univerze,
- skrbi za razvoj delovnega področja in se permanentno izobražuje,
- opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
- izvršuje sklepe organov univerze oz. članice
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju finančnih dejavnosti fakultete,
- samostojno vodi finančno računovodske zadeve (izdelava kontnega plana fakultete)
- izdelava finančnih planov fakultete, spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev, nadzor nad glavno knjigo, priprava, nadzor in izdelava letnega popisa opreme in sredstev, izdelava zaključnega računa in vseh potrebnih obdobnih in letnih poročil, ipd.),
- kontroliranje izdatkov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
- načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti v računovodsko-finančni službi,
- sodelovanje pri delu organov fakultete in univerze,
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu tajnika fakultete,  
- izvajanje drugih del oz. nalog, ki so navedena v opisu del in nalog za to delovno mesto,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem informacijskega sistema SAP.

Rok za prijavo: do 24. 8. 2020
Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami pošljite v eni skupni pdf-datoteki do vključno 24.6.2020 na e pošto ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »Razpis vodja FRS_priimek_ime«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
E-pošta: