Datum objave: 13.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Topniška ulica 31, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT/KA, v nazivu: ASISTENT/KA  /  ASISTENT/KA Z MAGISTERIJEM / ASISTENT/KA Z DOKTORATOM  za področje socialno delo na Katedri za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega vključevanja (m/ž) (do vključno 18. 8. 2020)

 • Šifra DM: D010001
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Naziv: asistent/ka  / asistent/ka z magisterijem / asistent/ka z doktoratom
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas od 15. 9. 2020 dalje
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: 15. 9. 2020

Pogoji za opravljanje dela:

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri
 • Magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri
 • Magisterij znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent/ka za področje socialno delo. Če kandidat/ka še nima ustreznega habilitacijskega naziva, mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal/a vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • specialna znanja iz socialne antropologije za socialno delo in zdravje ter socialnih neenakosti
 • izkazano dosedanje znanstveno raziskovalno delo
 • znanje angleškega in nemškega jezika
 • znanja za uporabo  računalniških orodij 
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov )

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z znanji in izkušnjami na področjih socialne antropologije za socialno delo in zdravje ter socialnih neenakosti.

Rok za prijavo: 3 delovne dni od datuma objave, od 13. 8. 2020 do vključno 18. 8. 2020.

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo, dokazili o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: ga. Alenka Majer
Telefonska številka: 01/3006236, E mail: