Datum objave: 19.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM  (D010001) na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, Katedra za splošno hidrotehniko

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

2.    Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. Bolonjska stopnja) s področja gradbeništva,
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje gradbeništvo in okoljsko inženirstvo ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani;  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij,
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
  • imajo pedagoške izkušnje pri izvajanju vaj na dodiplomskih študijskih programih s področja Gradbeništva in Okoljskega inženirstva,
  • imajo smisel in  izkušnje z raziskovalnim delom na področjih inženirske hidrotehnike, tehnologij v vodarstvu in pregradnega inženirstva.

3.    Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.    Rok za prijavo: rok 8 dni; do 27. 8. 2020.

Datum objave: 19. 8. 2020,

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si
 
5.    Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: +386 1 4768 506
E-naslov:  mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si