Datum objave: 25.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) - za računovodstvo tajništva


Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na računovodskem področju
 • znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov, napredno znanje Excela
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikativnost


Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega


Podrobnejši opis:

 • preverja pravilnost knjiženja in usklajenost glavne knjige z analitiko
 • pripravlja in spremlja plačilni promet s saldakonti
 • skrbi za analitično vodenje mednarodnih projektov in pripravlja podatke za poročanje
 • preverja usklajenost virov in sredstev
 • bračunava osnovna sredstva in drobni inventar
 • pripravlja in izdaja račune, zahtevke, obračune
 • pripravlja podatke za izdelavo analiz poslovanja tajništva


Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  25. 8. 2020 – 8. 9. 2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.