Datum objave: 27.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za ustavno pravo,
ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), 1 prosto delovno mesto
- zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas
- čas nastopa dela: 1. oktober 2020; če naziva še nima do tega datuma, ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje ustavnega prava;
- poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  

  • zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne smeri ali doktorat znanosti pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;
  • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje ustavnega prava – lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent za ustavno pravo  v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika na zahtevo dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil). V tem primeru mora skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
  • funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
  • skrb za varno delo delavcev in študentov;
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 3. 9. 2020

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, življenjepis in motivacijsko pismo na elektronski naslov: .

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ljerka Golubić
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: