Datum objave: 27.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom IX-0 (m/ž)

(Registrska številka objave na ZRSZ:)

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: H019001,
• Tarifni razred: IX,
• Plačna podskupina: H1,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2020  do 30.09.2021,
• Delovne izkušnje: 1 leto.
• Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat s področja fizike,
  • habilitacijski naziv asistent ali asistent-raziskovalec za področje astronomija in astrofizika, sprejet na UL,
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
  • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,

Opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (ESA RPS Experiment)
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 27.08.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 01.09.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: