Datum objave: 28.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
Asistent za področje Veterinarske medicine na Inštitutu za varno hrano, krmo in okolje (D010001)

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) veterinarske, kemijske ali druge ustrezne naravoslovne smeri ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje veterinarstvo ali magistrska izobrazba ustrezne smeri 
- Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Veterinarske medicine
(Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.)
- Znanje enega tujega jezika
- Sposobnost za delo z ljudmi
- Komunikativnost
- Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
- Uporaba računalniških orodij

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev enote in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijave: 3 dni

5. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta pošljete po e-pošti na naslov:   od 28.8.2020 do vključno 2.9.2020.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko NW93764.