Datum objave: 02.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: UČITELJ VEŠČIN na Katedri za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (šifra DM: D017003, m/ž),

za nedoločen čas s polnim (100 %) delovnim časom (40 ur/teden).

2.    Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
•    specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri: Ekonomija ali Poslovanje in upravljanje, menedžment
•    visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri: Ekonomija ali Poslovanje in upravljanje, menedžment
•    magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri: Ekonomija ali Poslovanje in upravljanje, menedžment

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

•    UČITELJ VEŠČIN za habilitacijsko področje: STATISTIKA

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

•    komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

•    za delo študentov,
•    za sredstva in opremo za katera je zadolžen,
•    odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta.

Delovne izkušnje:
•    /

Poskusno delo:
•    /

3.    Kratek opis dela in nalog:

 • priprava in izvedba vaj,
 • konzultacije s študenti in mentorstvo pri seminarskih nalogah,
 • mentorstvo pri izvedbi strokovnega praktikuma ali delovne prakse,
 • druge naloge po navodilih dekana ali predstojnika,
 • skrbi za varno in zdravo delo študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z delovnimi izkušnjami s področja vodenja teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih s področja statistike za ekonomijo in poslovne vede;
 • z dokumentiranimi strokovnimi izkušnjami s področja uporabe produktov MS Office v poslovni praksi.

4.    Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu učitelj veščin za področje statistike ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.


Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Predviden datum zaposlitve je 1. 10. 2020.

5.    Rok za prijavo: do vključno 17. 9. 2020;
prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RUVKMSOR2020-2«

6.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si