Datum objave: 03.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž

na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje
šifra delovnega mesta: D019001,
naziv: docent
za določen čas 2 leti, s krajšim delovnim časom 20%
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.10.2020.

2. Pogoji za opravljanje dela:
1.    Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geotehnologije in rudarstva

2.    Veljaven habilitacijski naziv:
docent za habilitacijsko področje Geotehnologija in rudarstvo  ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva docent za področje Geotehnologija in rudarstvo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  
retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, znanje angleškega in slovenskega jezika, uporaba računalniških orodij, delovne izkušnje na področju premogovništva.

3. Kratek opis dela in nalog:   

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.    Rok za prijavo:  do 11.9.2020

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: sks@ntf.uni-lj.si

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39
helena.zalar@ntf.uni-lj.si